תנאי שימוש

אתר katz מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

katz.co.il – תנאי שימוש באתר
אתר katz.co.il (להלן: "האתר") או "katz" מנוהל ומופעל על ידי "SEOMaster" (להלן: הנהלת האתר). עצם ביקורך ושימושך באתר, מעניק את אישורך והסכמתך לכלל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
המידע באתר "katz" נועד לשימוש האישי של המשתמש בלבד ואיננו מתחייבים לגבי נכונות החומר המופיע באתר.
המשתמש פוטר בזה את הנהלת אתר "katz" מכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש במידע.
אין לאחסן במאגר מידע ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להדפיס את המידע שמצוי באתר "katz" או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום, מבלי שניתן לכך אישור בכתב מבעלי האתר.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הנהלת אתר "katz" אינה אחראית לליקוי, טעות או אי דיוק שמוצג באתר.
הנהלת אתר "katz" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את כל שרותי האתר או חלקם ללא הודעה מוקדמת.
אין הנהלת האתר מתחייבת לפעולתו התקינה של אתר "katz".
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו שייכים ל-SEOMaster בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של SEOMaster, בכתב ומראש.
חלק מהקישורים באתר הם קישורי אפיליאט. אנחנו משתדלים שהמידע יהיה עדכני ונכון ככל האפשר, אבל אין לנו אפשרות להתחייב לכך מכיוון שמדובר באתרים חיצוניים. כל רכישה והזמנה היא באחריותכם בלבד ועליכם חובה לוודא שהמידע נכון לפני הזמנה.
המשתמש לא יפנה להנהלת האתר בכל טענה לגבי השירות שהוא קיבל משימוש במידע ובקישורים שמצויים באתר.
כמובן, במידה ואתם מגלים טעויות, אתם מוזמנים לכתוב לנו ונעדכן את האתר לטובת שאר הגולשים.